Bestyrelsen:  

Formand: Frode Lehmann

Næstformand: Heino Mølholm

Bestyrelsesmedlem: Jens Krogh

Bestyrelsesmedlem: Ove Bonde Møller

Bestyrelsesmedlem: Benny Bonde

Bestyrelsesmedlem: Finn Johannsen

Bestyrelsesmedlem: Knud Foldschack

Medarbejderrepræsentant: Peter Ommen

Direktør: Leif Friis Jørgensen