Lidt om pileborggård og Anders:

På Pileborggård tæt ved Mørkøv bor Anders Hansen. 

Han har drevet økologisk landbrug siden 1991.

På hans gård, Pileborggård, bliver 45 køer brugt til malkning.

Ungdyrene græsser på naturarealer, hvor de er med til at sikre, at disse bevarer deres status som enge og overdrev, til glæde for fugle og planter.

Vi ønsker, at det aftryk vi efterlader os i naturen er så skånsomt som muligt. Derfor skal der ikke være langt fra vores bønder til mejeriet og fra mejeriet til vores kunder. Det er både godt for miljøet og mælkens friskhed.

PILEBORGGÅRD

Aggersvoldvej 47, 4440 Mørkøv