Lidt om Damsmosegård, Pernille og Jim:

I det nordligste af Sjælland ligger Damsmosegård som Jim og Pernille driver. Gården drives økologisk med 140 køer af blandet stor race og et areal på 150 ha. Køerne har horn og går i en dybstrøelsesstald. De har masser af græs, udearealer og frisk luft året rundt.

Oprindelig boede Pernille og Jim i området i et mindre hus, langt ude i skoven sammen med deres to børn. Jim havde job i København og pendlede frem og tilbage. På et tidspunkt blev han træt af kontoret i København, og de investerede deres sparepenge i gården. De gik i gang med at drive landbruget økologisk, og det var omlagt til økologisk drift i 1995. På markerne gror græs og korn og Jim driver naturpleje hvor kvierne græsser. Januar 2018 startede de med at levere mælk til det økologiske mejeri Øllingegård som ligger tæt på.

Vi lever i pagt med naturen.

Når Jim skal fortælle om sit landbrug er det for ham afgørende at ”de lever i pagt med naturen og det gør vi fordi vi er en kvæggård. Vi bruger malkekøerne til at bevare naturen” De store græsfolde til køerne, som er kendetegnet for gården, og naturplejen med kvierne, er med til at styrke biodiversiteten. ”Der er uanede mængder af natur her hvor vi bor, og viberne og tranerne kommer tilbage. Køerne efterlader deres kokasser som skaber levesteder for masser af fugle og smådyr”. Det fortæller noget om den natur der omgiver gården. Der skal være harmoni på gården, det hele skal hænge sammen, både produktion og naturen omkring dem. 

Hvornår gik i ind i økologien og hvorfor?

”Vi har altid været økologer, og da børnene var små ville vi gerne give vores børn noget ordentlig mælk, så vi købte mælken hos en lokal økologisk landmand”. Det gav dem inspirationen til selv at blive økologisk mælkeproducent og troen på at det var realistisk. Derfor gik de ind i økologien.

Hvordan ser fremtiden ud for økologien ifølge jer?

Da de startede med at drive Damsmosegård var et af målene at vise at de kunne leve af at drive et økologisk landbrug. ”Man skal tro på det, men man skal også leve af det.” Nu er børnene godt på vej i deres eget liv, og Pernille og Jim på vej mod nye mål i deres økologiske drift. De er på vej til at udvikle deres landbrug i den biodynamiske retning. Fremtiden er lys, men Jim understreger at det for ham er vigtigt at mælken sælges på de enkle parametre, den gode smag og det økologiske helhedssystem.  Vi har vores egne næringsstoffer, og udleder ikke overskud af kvælstof, bl.a. derfor skal forbrugeren vælge økologisk. En gårdbutik og et ismejeri står højt på fremtidens ønskeseddel.

Hvad siger du når du møder skepsis overfor økologien?

Der er ikke megen skepsis, og der er blevet omlagt en hel del landbrugsareal til økologi i området omkring os.  Skepsis er nok blevet mindre her de senere år, nu der er så megen omtale af det økologiske.

Hvilket økologisk produkt er din favorit

Det er kærnemælkskoldskålen, det er et hit her i huset.

Upload Image...

DAMSMOSEGÅRD

Villingerødvej 61, 3120 Dronningmølle

Upload Image...
Upload Image...