Borupvej 69, 3320 Skævinge, Danmark

Vi er åben mandag til fredag

kl.08:00 – 16:00

Ofte stillede spørgsmål:

Ja. Mejeriet er 100% økologisk.

Vi har over 60 produkter og alle er økologiske.

Øllingegaard Mejeri er en del af de Økologiske Mejerier som er en sammenslutning af Naturmælk, Øllingegaard og Osteriet Hinge, som alle 3 er 100% økologiske.

Du kan købe Øllingegaard produkter i:

MENY og andre udvalgte butikker, se listen her:

http://øllingegaard.dk/forhandlere/

6 landmænd levere mælk til Øllingegaard Mejeri.

Læs mere om dem her: 

https://www.oellingegaard.dk/moed-vores-landmaend/

– Økologiske køer kommer på græs de dage i sommerhalvåret, som strækker sig fra d. 15. april til d. 1. november, hvor vejret tillader det. 

– Økologiske køer skal have adgang til motion

– Økologiske køer skal have et mindst 5 cm tykt underlagt i den del af stalden, hvor de hviler sig

– Økologiske kalve skal have komælk i mindst 3 måneder efter fødsel

– Koens foder skal være økologisk, der er krav om grovfoder og foderet må ikke være gensplejset

– Økologiske køer må maksimalt have en transporttid på 8 timer til et slagteri

Reference: Økologisk Landsforening

Normalt kælver koen enten ude på græs eller indenfor i et dybstrøelsesområde med halm. Efter 1-2 døgn, hvor ko og kalv har gået sammen, kommer koen tilbage til malkekøerne og kalven kommer til kalvestalden. Typisk er der ikke langt mellem de to stalde, da landmanden skal bringe mælk fra koen og over til kalven. Kalven går i en boks i op til 1 uge, hvor den har mulighed for at se, høre og røre ved de andre kalve, som går i naboboksene. Når den første uge er omme, lukkes kalven nu sammen med de andre kalve. 

Hos vores leverandør Svanholm Gods, får kalvene lov til at gå sammen med deres mor i 3 måneder.

Enkelte landmænd forsøger sig med at have amme-tanter til at passe kalvene. Det vil sige, at enkelte køer passer 2-4 kalve ad gangen, som i nogle tilfælde også inkluderer deres egen kalv.

Kalvene får typisk 6-8 L mælk, fordelt på to måltider om dagen, i 3 måneder, mens de samtidig har fri adgang til vand, hø og andet foder. Kalvene har også adgang til suttespande eller narresutter. De første par døgn får kalven mælk direkte fra sin egen mor fordi den tidlige mælk, som kaldes kolostrum, indeholder en masse antistoffer, som er livsnødvendige for kalven. Derefter kan den sagtens ernæres med mælk fra andre køer.

Øllingegaard / Naturmælk er sammen med Thise Mejeri og Aarhus Universitet med i en forskningsansøgning, som skal undersøge, hvordan mælkeproduktionen kan tilrettelægges, så ko og kalv kan gå mere sammen, end de gør i dag. Projektet fokuserer dels på, hvordan staldene i fremtiden skal indrettes, så de kan gå sammen, og dels på hvordan man som landmand skal indrette sin pasning af dyrene. Alt andet end lige vil det kræve ombygninger af staldene, og derfor er det vigtigt, at vi får noget viden omkring, hvad der virker. Samtidigt skal der være fokus på, hvordan kalvene kan socialiseres med mennesker, når de går mere sammen med køerne, fordi det er vigtigt, at de fremtidige køer er omgængelige og rolige, så landmændene ikke risikerer at komme til skade.

Projektets overordnede mål er at klarlægge, hvordan ko og kalv kan komme til at gå sammen i minimum hele mælkefodringsperioden (3 måneder)

 

 

Hos Øllingegaard har vi ikke aflivet tyrekalve siden januar 2017.

Det regelsæt, der implementeres i Danmark ved årsskiftet, har været et krav til kredsen af landmænd til Naturmælk de seneste 3 år og Øllingegaard siden fusionen d.1/1 2017

På baggrund af en spørgeundersøgelse blandt leverandørerne i 2015, viste det sig at der ikke var nogen leverandører, der aflivede tyrekalvene. Bestyrelsen besluttede herefter, at det fremadrettet er et krav, at når man er leverandør til Naturmælk så betyder det også, at man ikke afliver tyrekalvene.

”Det er et etisk dilemma for landmændene at aflive tyrekalvene. At aflive et sundt dyr er enhver landmands mareridt. Først gør de deres yderste for at få koen/kvien drægtig. De bliver fodret i 9 mdr. for så at aflive halvdelen af kalvene. Det giver ingen mening – hverken for landmanden eller kalven. Tyrekalvene har også ret til et godt liv, og det er landmandens ansvar at tage hånd om alle dyr i deres varetægt”, udtaler Frode Lehmann bestyrelsesformand for Naturmælk, om hvorfor beslutningen blev taget.

Og så er der selvfølgelig også et økologisk aspekt.

Landmanden, som økolog, har fokus på at producere bæredygtigt.

Og hvad gør landmændene så?

En del af landmændene feder selv tyrekalvene, enten som slagtekalve eller som stude. En del sælger deres kalve til opdræt. Her bliver en del af køerne så insemineret med sæd fra kødkvægstyre, så opdrætterne overtager en kalv, som har gode gener for kød. En del af landmændene anvender kønssorteret sæd. Man kan sige at landmændene har stor fokus på management i forhold til at producere de kalve, som giver det bedste output i lige netop deres besætning.

Pr. 1. januar 2019 er der i ”Anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer” kommet et punkt 1.6 som hedder: Forbud mod systematisk aflivning af kalve gældende pr. 1. januar 2019. Disse regler er udarbejdet af Økologisk Landsforening, Landbrug og Fødevarer og Mejeriforeningen. Så nu er aflivning af kalve snart en regel, der gælder for mejerier, som sælger økologisk mælk og som har tilsluttet sig denne aftale i Danmark.

 

Mange tak for din henvendelse angående en forespørgsel omkring rundvisninger her hos os.

Vi modtager virkelig mange henvendelser på at få en rundvisning her på Øllingegaard,  hvilket vi naturligvis er taknemmelige for.

Vi ser os desværre nødt til at sige nej tak til rundvisninger i øjeblikket,  da vi, på et mejeri, der er i drift mange timer i døgnet, ikke vurderer at vi i dagligdagen,  kan afse de fornødne ressourcer til at forestå dette.

Nej, desværre ikke endnu. Der er endnu ikke opfundet kartoner der er rent pap og som kan holde væske og holdbarhed i 10-12 dage. 
Så selvom vores nye kartoner er langt mere bæredygtige og sparer miljøet for 12,85% CO2 kan de stadig ikke komme i pap affald.
I Sverige har de faktisk et anlæg specielt til juice og mælkekartoner, som kan skille kartonerne og genbruge pappet.
 – så vi regner med at se en mulig løsning indenfor de næste 5 år.
 
En lille film af hvordan de gør i sverige:

Hos de Økologiske mejerier Øllingegaard og Naturmælk blev der taget en fælles beslutning om at udfase al importeret soja med udgangen af 2022.

Send os en email

mejeri@oellingegaard.dk