Instagram Facebook

Lidt om Svanholm Gods:

Svanholm Gods ligger i Nordsjælland, tæt på Skibby i det smukke Hornsherred. Svanholm er et økologisk storkollektiv, som huser godt 80 voksne og 50 børn hvor den fælles grundtanke er økologi, fællesskab og bæredygtig livsstil.

Svanholm Gods har 120 jerseykøer og deres opdræt. Landbruget råder over 420 ha. 270 ha er dyrket og så er der enge og skov for resten. Derudover er der høns, geder, grise og får. Der dyrkes græs, korn, raps og grøntsager. Meget anvendes til foder til dyrene.

Mælken leveres til Øllingegaard Mejeri og en del af mælken havner som dejlig is, fra det nærliggende Hansen Is.

Grøntsagerne afsættes til restauranter og fødevarefællesskaber i København og i Nordsjælland.

Kollektivets storkøkken, er ligeledes en stabil kunde, som aftager mælk, kød og grøntsager, hvilket betyder at kollektivet er stort set selvforsynende.

Svanholm har en gårdbutik og café, hvor besøgende kan købe de lækre varer fra Svanholms Landbrug. En vindmølle, solceller og brug af træ fra egen skov til opvarmning, er med til at gøre stedet selvforsynende med energi. Svanholm er omgivet af meget smuk natur.

Mikkel er kvægbrugsleder, og med i den gruppe på 4 fastansatte, der står for fælles driftsledelse i landbrug og gartneri. Sammen arbejder de med at udvikle stedet i en mere bæredygtig retning, hvor de har et holistisk fokus, og hvor kollektivet inddrages i landbrugets strategi – samt det´ at de forskellige driftsgrene skal deles om ressourcerne og benytte regenerative metoder i dyrkningen. Udover de fastansatte har Svanholm flere landbrugselever både i stald og gartneri.

Svanholm er en af pionererne indenfor økologien i Danmark. Siden kollektivets start i 1978 har landbruget været drevet efter den økologiske tanke. Stedet har været i front i forhold til at være med til at udvikle økologien. Kristine er stolt over at arbejde et sted, som altid har været med til at definere økologien, og stolt over at Svanholm stadig er med til at gøre det. ”Lige nu er der udfordringer i forhold til klima og bæredygtighed, som også skal være en del af økologien. Det er vigtigt at vi som økologer griber den opgave” fortæller hun.

I det daglige arbejde med køerne tænker teamet tiltag ind, som kan være med til at skabe et bæredygtig landbrug og en produktion indenfor naturens rammer.

Der arbejdes med holistisk afgræsning, hvor markerne er delt op i mange små folde, som gør at køerne tilbydes nyt græs hver dag. Græsset får lov til at blive langt. Det binder Co2 og urterne i græsblandingen når ofte at gå i blomst til glæde for biodiversiteten. ”Køerne æder en masse græs. Vi skal udfase det indkøbte foder og blive selvforsynende. Men vi skal være sikre på at vi har noget ordentligt grovfoder. Køerne skal producere meget mælk, så vi øger græsdelen forsigtigt, for vi skal være sikre på at køerne kan følge med”. Indtil nu har Kristine kun positive erfaringer med det holistiske afgræsningssystem. Køerne æder meget mere end forventet og mælkeydelsen er tilfredsstillende. I marken eksperimenteres der med at stoppe med at pløje markerne og lade græsmarkerne ligge i lang tid. Dette er en del af tankegangen med at opbygge frugtbarhed i jorden.

For Svanholm er det vigtigt at den grønne omstilling også handler om at øge vores biodiversiteten og fortsat sætte barren for dyrevelfærd højt. ”Vi skal gøre vores bedste, for at være med der. Det er vigtigt at vi som samfund ikke kun fokuserer på hvad køerne udleder. I stedet skal vi se på, hvad køerne bidrager med til omgivelserne. Græssende køer gavner biodiversiteten, fordi der er insekter omkring dyr, og der er fugle omkring dyr. Det er rigtigt at vi skal kigge på vores kødforbrug. Vi skal sætte det ned, og så generelt bruge lidt flere penge på det. Så er forbrugerne jo også med til omstillingen, og til at det kan lade sig gøre.” Svanholm afsætter en del af deres kød til kræsne gourmet restauranter, og selvfølgelig også til deres eget storkøkken.

I 2019 startede Svanholm med at lade kalvene går sammen med koen i 3 mdr. efter kælvning. I år arbejder Svanholm med at udvikle konceptet yderligere. Det kræver management at holde kalv og ko sammen – og adskilt igen når koen skal malkes. I løbet af dagen er der også perioder, hvor køerne går sammen i storflok og kalvene går sammen i flokke. Kalvene har et læskur med halm og foder, hvor de opholder sig når de ikke er sammen med moderen. De ser ud til at nyde det, når de springer af sted i flokke. Svanholm er godt tilfreds, med de erfaringer de allerede har gjort sig, med at lade kalv og ko gå sammen i mælkeproduktionen.

Et andet spændende tiltag er ”Underværker” hvor Svanholm vil skabe et samlingssted for oplevelser og fortællinger om natur og gastronomi. Projektet har fokus på samskabelse mellem land og by, men er også tænkt som et kommende forretningsområde for Svanholm, som gerne vil skabe rammer for, at folk udefra kan komme og opleve stedet, naturen og økologien. Ikke mindst naturen. For som Svanholm fortæller: ” Det er sjovt, når der er en hel stæreflok ind imellem køerne, og det er sjovt når vi har fået flere svaler”.

Der er åbent i cafeen i weekenderne, samt rundvisninger for besøgende.

SVANHOLM GODS

Svanholm Gods 4A, 4050 Skibby