facebook

Lidt om kammergave, landbrug, fællesskab og samarbejde.

På Vestsjælland ved Munke Bjergby tæt ved Sorø, ligger Kammergave. På gården drives der økologisk landbrug, og Kammergave rummer også et botilbud til personer, som har brug for hjælp til forskellige udfordringer i deres liv. Botilbuddet holder til i hovedbygningen på Kammergave. Det er ikke kun landbruget der er økologisk. I botilbuddet er der også fokus på et miljørigtigt helhedssyn, og der lægges vægt på bæredygtigt miljø og selvforsyning med økologisk kød, grøntsager og frugt. Dette sikres i samarbejdet med det økologiske landbrug som er lige uden for døren.

Kammergave er fondsejet og en af pionererne indenfor økologien. Gården har leveret økologisk mælk til Ølligegaard mejeri siden 2004. I staldene er der 90 køer, kvier og kalve som er krydsninger mellem sortbroget og RDM. Der hører 100 ha. til ejendommen hvoraf de 40 ha. er enge som går ned til Tude Å. Køerne får frisk græs, ensileret græs, korn og c-blanding, og som noget nyt majsensilage.

Helle er ansat som fodermester, og har ansvaret for drift og management i det daglige arbejde i kostalden. Helle får hjælp af elev og medhjælper, og fra beboerne i bofællesskabet.

På Kammergave er der et tæt samarbejde med de omkringliggende landmænd på nabogårdene.  Der købes foder ind i form af korn og græs fra andre økologer. Til gengæld modtager de næringsstoffer til deres planteavl fra gyllen som de modtager fra Kammergave. Overskuddet af næringsstofferne fra mælkeproduktionen bliver hermed udnyttet og det skaber god harmoni i bedriften.

Landbruget skal udvikle sig stille og roligt. Der er ikke udsigt til udvidelse i jordtilliggende eller i antallet af køer. Der udvikles på den nuværende produktionsstørrelse, med fokus på renovering af stalde og arealerne rundt om staldene, samt på mælkekvaliteten.

Der arbejdes med naturgenopretning gennem etablering af søer og vandhuller. Alle markerne på Kammergave er indhegnet af et 6 meter bredt læhegn. Det er medvirkende til at omdanne de store marker til oaser for mange forskellige arter af småfugle, samt for rådyr og krondyr som alle har glæde af læhegnene. Hegnene er fantastiske for vildtet, og er med til at forvandle de store marker til områder med stor biodiversitet.  

KAMMERGAVE

Tersløsevej 20, 4190 Munke Bjergby