instagram

Lidt om Damsmosegård, Pernille og Jim:

I det nordligste af Sjælland ligger Damsmosegård som Jim og Pernille driver. Køerne har horn og går i en dybstrøelsesstald. De har masser af græs, udearealer og frisk luft året rundt.

Oprindelig boede Pernille og Jim i området i et mindre hus, langt ude i skoven sammen med deres to børn. Jim havde job i København og pendlede frem og tilbage. På et tidspunkt blev han træt af kontoret i København, og de investerede deres sparepenge i gården. De gik i gang med at drive landbruget økologisk, og det var omlagt til økologisk drift i 1995. På markerne gror græs og korn og Jim driver naturpleje hvor kvierne græsser. Januar 2018 startede de med at levere mælk til det økologiske mejeri Øllingegård som ligger tæt på.

Jim fortæller:

” I 1995 overtog vi Damsmosegaard og lagde om til økologisk drift. Vi ejer selv ca. 150 ha (men driver i alt 300 ha) og har ca. 150 køer og lige så mange ungdyr. I 2019 tog vi skridtet videre og blev også biodynamikere, så vi nu kan sælge vores produkter med demeter-godkendelse. Vores mål er at skabe et hjem og en mælkeproduktion, hvor dyr, mennesker og natur stortrives.

For os handler den biodynamiske tanke først og fremmest om at drive et ekstensivt økologisk mælkebrug med selvforsyning af både foder og gødning. Vi bruger derfor heller ikke længere hverken kraftfoder eller konventionel grisegylle.

Vi bruger bier til bestøvning og tilfører jorden præparater, så den naturlige balance opretholdes i en bæredygtig drift.  Afgræsningen fungerer også som en naturpleje, der giver en natur med høj biodiversitet og vi har til vores store glæde i al den tid, vi har haft gården, kun set fremgang i dyre- og plantearter. Vi glæder os dagligt over, at her er masser af viber, stære, harer, dådyr, rådyr og kronhjorte og gravænder´- og tranerne er tilbage.

Vores køer har horn. Inde har de en tyk halmmåtte at boltre sig på eller hvile i og om sommeren er de selvfølgelig på græs. Derudover har de adgang til et udeareal hele året – og der vælger de faktisk ofte at opholde sig. Vi synes, det vigtigste for dyrene er, at de kan udfolde deres naturlige adfærd. Det betyder bl.a., at køerne selv skal hente så meget foder som muligt ind ved afgræsning, hvilket igen bidrager til at sikre den mest klimavenlige drift. Og sådan hænger det lokale og det globale så fint sammen. “

Når Jim skal fortælle om sit landbrug er det for ham afgørende at ”de lever i pagt med naturen og det gør vi fordi vi er en kvæggård. Vi bruger malkekøerne til at bevare naturen” De store græsfolde til køerne, som er kendetegnet for gården, og naturplejen med kvierne, er med til at styrke biodiversiteten. ”Der er uanede mængder af natur her hvor vi bor, og viberne og tranerne kommer tilbage. Køerne efterlader deres kokasser som skaber levesteder for masser af fugle og smådyr”. Det fortæller noget om den natur der omgiver gården. Der skal være harmoni på gården, det hele skal hænge sammen, både produktion og naturen omkring dem. 

”Vi har altid været økologer, og da børnene var små ville vi gerne give vores børn noget ordentlig mælk, så vi købte mælken hos en lokal økologisk landmand”. Det gav dem inspirationen til selv at blive økologisk mælkeproducent og troen på at det var realistisk. Derfor gik de ind i økologien og videre derfra til biodynamikere.

Da de startede med at drive Damsmosegård var et af målene at vise at de kunne leve af at drive et økologisk landbrug. ”Man skal tro på det, men man skal også leve af det.” Nu er børnene godt på vej i deres eget liv, og Pernille og Jim på vej mod nye mål i deres økologiske drift. De er på vej til at udvikle deres landbrug i den biodynamiske retning. Fremtiden er lys, men Jim understreger at det for ham er vigtigt at mælken sælges på de enkle parametre, den gode smag og det økologiske helhedssystem.  Vi har vores egne næringsstoffer, og udleder ikke overskud af kvælstof, bl.a. derfor skal forbrugeren vælge økologisk. En gårdbutik og et ismejeri står højt på fremtidens ønskeseddel.

Der er ikke megen skepsis, og der er blevet omlagt en hel del landbrugsareal til økologi i området omkring os.  Skepsis er nok blevet mindre her de senere år, nu der er så megen omtale af det økologiske.

Det er kærnemælkskoldskålen, det er et hit her i huset.

DAMSMOSEGÅRD

Villingerødvej 61, 3120 Dronningmølle