Vores gårde arbejder med bæredygtighed gennem RISE modellen.

Bæredygtighed handler om at opfylde de nuværende behov uden at fratage fremtidige generationer muligheden for at opfylde deres behov. For mejeriet Øllingegaard og vores landmænd der leverer til mejeriet er økologi et vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig fødevareproduktion. Det røde Ø garanterer blandt andet, at du får mad uden rester af sprøjtemidler, og en høj grad af dyrevelfærd. Men vi vil endnu mere. Når du vælger Øllingegaards produkter, er du sikker på at vi har målt på bæredygtigheden og at vi arbejder på at blive bedre hele vejen rundt i produktionen. Derfor arbejder vi med værktøjet RISE, som analyserer bæredygtigheden ude hos landmanden i forhold til 10 forskellige kategorier, for eksempel ”jord”, ”dyrehold”, ”biodiversitet”, ”energi og klima” ”livskvalitet” mv. RISE står for Response – Inducing Sustainability Evaluation og er et internationalt anerkendt værktøj som anvendes i mere end 50 forskellige lande.

Når landmanden i samarbejde med sin konsulent får lavet RISE analysen indsamles der oplysninger fra alle de kendte data på bedriften. Det kan være markplan, gødningsplan, dyrehold, jordprøver, regnskabstal mv. Når landmanden eks. etablerer mange naturtiltag, giver det mange point, er der brug af vedvarende energi giver dette også plus i regnskabet.

Efterfølgende deltager landmanden i et interview hvor alle øvrige data indsamles, og til sidst får landmanden en rapport hvor resultaterne præsenteres i et polygon som er karakteristisk for RISE analysen. Den giver et tydeligt overblik over kategorier hvor gården scorer mange point, og punkter hvor gården kan arbejde med forbedringer i forhold til at blive en mere bæredygtig gård.

Når vi arbejder med bæredygtighed, bygger vi rundt om økologien og bidrager endnu mere til at skabe balance mellem natur og landbrug. Vi tænker i helheder, hvor både mennesker, økonomi, miljø og samfund er med i regnestykket. Og landmanden får en konkret vurdering til at blive inspireret til at arbejde videre med bæredygtigheden. Vi tænker i helheder, hvor både mennesker, økonomi, miljø og samfund er med i regnestykket.