Biodynamiske produkter, fra vores landmand; Jim Saabye ved Dronningmølle. Biodynamiske mejeriprodukter fra Danmark er meget niche og helt unikt.

Hvad er biodynamisk produktion?

Biodynamisk produktion er en dyrkningsmetode, der stiller krav ud over de økologiske regler.

Hvad betyder det at dyrke biodynamisk?

Kalve og køer må ikke afhornes, 10% af gårdens areal skal være område med stor biodiversitet ( læhegn, eng osv.) , en speciel biodynamisk  humusblanding tilføres kompost, gødning, jord og planter.

Hvordan sikres der at jorden er biodynamisk dyrket?

De biodynamiske landmænd og mejeriet kontrolleres efter både de økologiske regler og de mere krævende demeter/ biodynamiske regler.

Hvordan finder jeg biodynamiske produkter?

Det orange demeter mærke er et internationalt mærke,  der må påsættes produkter der lever op til kravene.

Læs mere om Jim Saabye og hans gård her: klik her

Se de Biodynamiske produkter her: klik her

Naturgræsmælk fra Tøvestensgaarden

 Naturgræsmælk  – smagen af barndom. 

Græs, hø og vilde urter på menuen. 70 økologiske, sortbrogede malkekøer får en særlig menu. Hovedretten består af græs og hø, tilsat vilde urter, som vokser på de fredede engområder ved Tude Ådal. Dette er den daglige menu for de økologiske køer fra Tøvestensgaarden. 

Gården drives af Michael Weber Andersen med familie – faktisk hele 3 generationer er involveret i driften af gården. Gården ligger ved Vemmelev og de økologiske køer, der græsser i markerne omkring Tude Ådal kalder Michael selv for ” hø-køer”. 

Det imponerende borganlæg fra vikingetiden Trelleborg ligger i Tude Ådal. Engene har været uberørt i århundreder og har en enestående flora, som ikke er sprøjtet. Fredningen af ådalen skete endeligt i 1992 og i dag er engene fulde af gamle græsser, vilde blomster og urter. 

Mælken fra Tøvestensgaarden er fra køer, der netop lever i dette område og som udelukkende får græs og hø. Køerne spiser derfor hverken majs, soya eller ensilage. Om sommeren græsser malkekøerne udendørs og om vinteren spiser de hø. Derfor er mælken døbt en naturgræsmælk, da det primære foder er græs og hø. 

Økologiske køer, der kommer på græs, oplever en rig mulighed for dagligt at få fri motion og frisk luft. 

Mælken hentes dagligt fra Øllingegaard Mejeri, der indvejer naturgræsmælken fra Tøvestensgaarden. Så her er tale om en kort transporttid fra ko til mejeri. Mælken forarbejdes lempeligt på mejeriet, og ud kommer 2 varianter – en original med dagens fedtprocent ( 3,0-3,9%) og en skummetmælks udgave. 

Tøvestensgaarden kendetegner sig selv som besøgsgård. Michael og familien tager allerede imod mange besøgende, da de ser vigtigheden i at dele deres glæde og viden om både dyr, biologi og kendskabet til urterne fra deres gård og fra området.