Alle Naturmælks leverandører sår urter i kløvergræsmarken. Urterne giver en større mangfoldighed i græsmarken og er dermed med til at øge biodiversiteten.  Derudover giver urterne et mere smageligt foder til køerne og vi mener også det kan smages i mælken.

Urterne indeholder æteriske olier og er rigepå mineraler og således med til at forsyne koen med det den har behov for, for at kunne producere sund og velsmagende mælk.

Urteblandingen variere fra år til år men igennem årene har vi sået: 

Cikorie er en flerårig urt, der i sit unge stadie ligner mælkebøtter på bladene. Rødderne går dybt, og er med til at forbedre jordstrukturen. De dybtgående rødder betyder ligeledes, at urten har et højt indhold af forskellige mineraler, ligesom det høje indhold af tanniner kan begrænse risikoen for trommesyge hos køerne. Blomsterne danner kurve i hvert bladhjørne, med blå blomsterblade.

Bibernelle har et højt indhold af vitaminer og mineraler. Den trives godt på tør sandjord og har en speciel smag, som køerne også godt kan lide.

Alm rajgræs udgør hjørnestenen i de danske frøblandinger på grund af det høje udbytte og den høje foderværdi. Arten har et højt sukkerindhold og en høj fordøjelighed, og da den oven i købet producerer et højt udbytte, bidrager almindelig rajgræs i blandinger til foder at høj kvalitet. 

Kællingetand har et generelt højt niveau af mineraler.

Røllike har et højt indhold at forskellige mineraler, og bruges i øvrigt også af de biodynamiske leverandører til at fremstille et kompostpræparat.

Kommen indeholder æteriske olier.

Lucerne indholdet en lang række fibre og essentielle aminosyrer.

 

Alsilke kløver en flerårig urt, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter med forholdsvis lang sugesnabel.

Frugten er en bælg, og frøene spredes især ved vindslyngspredning.

Alsike-Kløver er ikke oprindelig i den danske flora, men indført som græsmarksplante til Danmark i 1840, og herfra spredt i naturen.